Aktuality

Ako bude vyzerať prípadná reštrukturalizácia portugalského dlhu

Očakáva sa, že Portugalsko ostane mimo finančných trhov na umelej podpore dlhšie obdobie

370404

Nové pôžičky pre európske banky od ECB výrazne pomohli talianskym a španielskym dlhopisom a ich výnosy od prvého decembrového tendra výrazne klesli, keď mnohé európske banky využili možnosť zarobiť na úrokovom diferenciáli medzi jednopercentnými pôžičkami od ECB a výnosmi z týchto dlhopisov. Podobne pozvoľna klesajú aj výnosy z írskych dlhopisov, pri deväťročnej splatnosti sú v súčasnosti pod úrovňou 7 %, čo dáva krajine solídne šance vrátiť sa na dlhopisové trhy po peniaze na splácanie dlhu.

Dvom problémovým krajinám ale výnosy neklesajú – sú to Portugalsko a Cyprus, čo znamená, že banky očakávajú, že veriteľov postihne podobný osud ako Grécko, t.j. budú musieť nedobrovoľne reštrukturalizovať svoj dlh, a tak vidia špekuláciu na úrokový diferenciál medzi pôžičkami od ECB a dlhopismi týchto krajín ako rizikové. Vzhľadom na nízky absolútny objem dlhu Cyprus vynecháme, keďže prípadné straty z jeho dlhopisov by boli v absolútnych číslach nízke, a pozrieme sa na to, ako môže vyzerať reštrukturalizácia portugalského dlhu.

Zdroj: Gundolf / sxc.hu

Ten by mal podľa našich prepočtov v roku 2012 dosiahnuť úrovne okolo 184 mld. eur, čo by malo v porovnaní s HDP predstavovať viac ako 110 %. Ako predlohu pre reštrukturalizáciu dlhu si zoberme Grécko, kde boli štátne dlhopisy vydané pod gréckou jurisdikciou retroaktívne vybavené doložkou o kolektívnom vyjednávaní, ktorá umožnila pri súhlase kvalifikovanej väčšiny (2/3) prinútiť vymeniť dlhopisy aj tých, čo s podmienkami nesúhlasili. V Grécku došlo k výmene len štátnych dlhopisov vo vlastníctve súkromných veriteľov (štátny pokladničných poukážok sa to netýkalo), na obdobnú výmenu budú koncom roka 2012 v Portugalsku k dispozícii podľa našich výpočtov dlhopisy v objeme zhruba 76 mld. eur.

Predpokladaná štruktúra portugalského dlhu v ku koncu roka 2012:

2012-03-23_PT debt

Pokiaľ by na túto sumu bol aplikovaný päťdesiatpercentný haircut, tak by to dokázalo portugalský dlh znížiť o takmer 40 mld. eur, čo predstavuje asi štvrtinu HDP. (pokiaľ by do neho boli zahrnuté aj pokladničné poukážky, tak by to mohlo presiahnuť 45 mld.) Podobne ako v prípade Grécka by ale haircut na portugalské dlhopisy položil domáce banky, ktoré by následne bolo potrebné rekapitalizovať.

Podľa výsledkov záťažového testovania 4 najväčšie portugalské banky vlastnili na jar uplynulého roka dlhopisy v objeme 20 mld. eur. Keď zoberieme do úvahy, že malá časť týchto dlhopisov bola medzičasom splatená, a že testované banky predstavujú len zhruba 2/3 portugalského finančného sektora, tak predpokladajme, že suma potrebná na sanovanie bánk by sa pohybovala okolo 15 mld. eur, tak sa nám znižuje celkový objem získaných prostriedkov na 25 mld. Navyše v roku 2013 bude ešte Portugalsko aj keby vymenilo dlhopisy za nové s dlhodobou splatnosťou potrebovať v závislosti od vývoja deficitu 5-10 mld.

Keď to spočítame dohromady, tak by v roku 2013 klesol v prípade výmeny dlhopisov dlh krajiny o 15-20 mld. eur, ten by potom v roku 2013 mohol v závislosti od ekonomického vývoja klesnúť na úroveň 95-105 % HDP, čo sú stále úrovne, pri ktorých by pravdepodobne nedokázalo predávať dlhopisy. A tak očakávame, že Portugalsko ostane mimo finančných trhov na umelej podpore dlhšie obdobie.

Na druhej strane ale je potrebné dodať, že výmena súkromných dlhopisov podobná tej gréckej umožní Portugalsku ľahšie dýchať, keďže by sa výrazne predlžili splatnosti, a krajina by minimálne najbližších 10 rokov nemusela refinancovať splatnú istinu dlhu s dlhodobou splatnosťou, a zároveň aj nižšie úroky dopomôžu pri konsolidačnej snahe portugalskej vlády, ktorá nemusí byť ani zďaleka tak veľká ako v prípade Grécka.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - Gundolf/sxc.hu

Diskusia (0reakcií)