Aktuality

Čo ak by sa naplnili varovania Moody's pre USA?

Ak nedôjde k zníženiu ratingu na nižšie stupne, nútený predaj amerických dlhopisov vo veľkom nehrozí

380202

Ratingová agentúra Moody's v utorok varovala Spojené štáty, že pokiaľ Kongres v roku 2013 neprijme výrazné opatrenia na stabilizáciu verejného dlhu, ktorý v auguste prekonal hranicu 16 bil. dolárov, tak zníži rating na jeho záväzky z najvyššieho Aaa stupňa, na ktorý má v súčasnosti negatívny výhľad, o jeden stupeň. Nasledovala by tak agentúru S&P, ktorá tak učinila v minulom roku. Čo by sa udialo, keby k tomu došlo?

Ratingmi sa dnes investori minimálne na trhoch so štátnymi dlhopismi príliš neriadia. Viac ako investori ich sledujú médiá a politici. Je to prípad nielen eurozóny, kde je korelácia medzi ratingmi a vývojom výnosov zo štátnych dlhopisov minimálna, ale aj prípad Spojených štátov. Nasledujúci graf ukazuje vývoj výnosov z desaťročných amerických dlhopisov od zníženia ratingu zo strany S&P. Ako je z neho vidno, tak výnosy od zníženia ratingov klesali, čo je v protiklade s mainstreamovou logikou, že by mali rásť.

Vývoj výnosov z amerických desaťročných dlhopisov

Investorov do amerických dlhopisov, ktoré sú z dôvodu obrovskej likvidity považované za najbezpečnejšie, nahnala averzia k riziku, za ktorou stála eskalácia dlhovej krízy v eurozóne. Tento popud bol ďaleko silnejší ako zníženie ratingu krajiny.

Bolo by to inak, keby sa k S&P pripojila aj Moody's? Pravdepodobne nie, nevynútené predaje vo veľkom nečakáme, keď k nim nedošlo po znížení ratingu jednou agentúrou, nevidíme pre to dôvod ani pri znížení ďalšou, ale na druhej strane by riziko nútených predajov, za ktorými stoja či už interné alebo regulátormi stanovené pravidlá na minimálnu kvalitu portfólia, bolo vyššie. A to z toho dôvodu, že mnohé spoločnosti stanovujú rating ako priemer troch najväčších ratingových agentúr, v súčasnosti je teda podľa tejto metódy rating USA AAA, po znížení by sa zmenil na AA+.

Štruktúra vlastníkov amerických dlhopisov ku Q1 2012

2012-09-13_UStreasuryholders

Ako nútení predajcovia, ktorí musia z regulačných dôvodov držať vysokobonitné aktíva, pripadajú do úvahy poisťovne, dôchodkové fondy, suverénne fondy. Pochybujeme ale, že pri poklese ratingu na druhú najvyššiu úroveň budú tieto inštitúcie nútené výraznejšie zasahovať do svojich portfólií. Pokiaľ by ale došlo k ďalším zníženiam ratingom, tak by tento nútený zásah už musel byť väčší. Osobitnou kategóriou sú peňažné fondy (ktoré sú v tomto koláči súčasťou podielových fondov, prípadne zahraničných súkromných investorov), tie sú síce nútené držať aktíva najvyššej kvality, pre nich je však smerodatný krátkodobý rating, ktorý ostáva najvyšší, menil by sa až pri znížení dlhodobého ratingu na jedno-áčkové  úrovne.

Kým teda nedôjde k zníženiu ratingu na nižšie stupne, tak nútený predaj amerických dlhopisov vo veľkom nehrozí. Ich výnosy tak ostanú predovšetkým v rukách politiky FEDu, ktorý je najväčší inštitucionálny držiteľ amerických dlhopisov, a nálade investorov, ktorí v časoch zvýšenej averzie k riziku svoje peniaze parkujú už síce na papieri nie v najbezpečnejších, ale stále s odstupom najlikvidnejších amerických dlhopisov.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto na titulke -  TASR

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity

,

USA