Aktuality

Eurozóna aj naďalej platí na euro HDP viac než euro dlhu

Neudržateľný vývoj dlhovej krivky teda pokračuje

384991

Eurostat konečne skompletizoval finančné účty za rok 2011 a my sa týmpádom sa môžeme opäť pozrieť na to, ako „udržateľný“ je súčasný ekonomický rast dlhom zdeformovanej ekonomiky eurozóny. V roku 2011 opäť rástol dlh koncových spotrebiteľov v ekonomike (vlády a domácností) rýchlejšie ako HDP, za euro nového dlhu tak ekonomika eurozóny aj naďalej v rámci súčasných monetárnych a fiškálnych stimulov dostáva menej ako euro nového HDP. Neudržateľný vývoj dlhovej krivky teda pokračuje.

Medziročná zmena súčtu záväzkov domácností a dlhu verejnej správy pre eurozónu v rokoch 2003-2011 (v mil. eur)

ea_hougov

Keď si to rozmeníme na drobné, tak najneudržateľnejší vývoj je naďalej v tých najproblémovejších krajinách (Grécko, Cyprus, Írsko, Portugalsko), naopak HDP rastie rýchlejšie ako zadlženie v Estónsku, Nemecku a Luxembursku. Pod priemerom eurozóny je aj Slovensko:

Zmena súčtu záväzkov domácnosti a dlhu verejnej správy, nominálneho HDP a rozdiel medzi nimi (v % HDP (priemer HDP z rokov 2010 a 2011)

ea_hougov_gdp

Gro rastu dlhu v súčasnosti tvorí zadlžovanie verejnej správy, keďže vo väčšine západoeurópskych krajín pri bublinách na realitnom trhu rast dlhu domácností výrazne spomalil:

Vývoj medziročnej zmeny dlhu verejnej sféry a HDP pre eurozónu v rokoch 2003-2011 (v mil. eur)

ea_gov

A tak nečudo, že pri tohtoročnom zosilnení konsolidačných snáh majúcich za následok ukončovanie fiškálnych stimulov na ktorých stojí množstvo nerentabilných investícií, ekonomika eurozóny klesá, očakáva sa pokles reálneho HDP o 0,4 %. Pre nominálne HDP to bude znamenať len minimálny rast a keďže bude pritom verejný a vo väčšine krajín aj súkromný dlh narastať a tak budú čísla za rok 2012 ešte škaredšie. Podobne tomu bude aj v roku 2013, kedy EK čaká rast reálneho HDP len o 0,1 %.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

dlhopisy

,

euro

,

forex

,

komodity