Aktuality

Kto najviac utrpí výmenou gréckeho dlhu?

Pád Lehman Brothers je ešte v čerstvej pamäti a skratka CDS vyvoláva obavy

370042

Po nedávnych udalostiach okolo Grécka vymení až 95,7 % držiteľov gréckeho dlhu svoje dlhopisy za nové s istinou nižšou o 53,5 %. Niektorí tak urobia dobrovoľne, iní zase len na základe doložky o kolektívnom vyjednávaní, ktorá bola prednedávnom gréckym parlamentom retroaktívne implementovaná do gréckych dlhopisov vydávaných pod gréckou jurisdikciou. Táto doložka umožňuje kvalifikovanej väčšine, v tomto prípade dvojtretinovej, rozhodnúť o podmienkach reštrukturalizácie dlhu. A tie sa stávajú povinnými aj pre tých, ktorí s nimi nesúhlasili.

Pri dlhopisoch vydaných pod gréckou jurisdikciou dosiahol záujem od dobrovoľnú výmenu 85,8 % držiteľov, a doložka napokon bola aktivovaná, čím zvyšných držiteľov gréckou jurisdikciou nedobrovoľne prinútili k výmene dlhopisov. Tých 4,3 %, ktorí dlhopisy nevymenia, sú držitelia gréckych dlhopisov vydávaných pod inou než gréckou (predovšetkým britskou jurisdikciou), na ktorých sa doložka nevzťahovala. Keďže časť veriteľov bola nedobrovoľne prinútená k reštrukturalizácii dlhu, tak došlo k vyhláseniu kreditnej udalosti, čo bude mať za následok vyplatenie plnenia z CDS (Credit Default Swap) kontraktov, ktoré sú využívané ako poistenie voči platobnej neschopnosti Grécka.

Práve tieto tri písmenká – CDS vyvolávajú trochu obavy, keďže výrazným dielom prispeli k rozširovaniu nákazy po páde Lehman Brothers v roku 2008, keď sa postarali o mnohomiliardové straty predávajúcich CDS kontraktov, ktorí museli v prípade kreditnej udalosti vyplatiť plnenie. Určite najviac v pamäti utkvelo meno poisťovne AIG, ktorá utrpela v dôsledku CDS mnohomiliardové straty a americká vláda spolu s centrálnou bankou FED ju museli zachraňovať.

Po gréckom bankrote žiadne veľké otrasy nehrozia. V súčasnosti je finančný systém nielen v eurozóne, ale aj v ostatných popredných ekonomikách zaplavený likviditou od centrálnych bánk, takže medzibankový trh by to mal prežiť s minimálnou ujmou a jeho zamrznutie sa s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude. Zároveň sú podľa ISDA (Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty) v obehu CDS na grécky dlh len v objeme 3,2 mld. eur, čo je oproti tým na dlhové cenné papiere kryté hypotékami a dlhu Lehman Brothers len zlomok. Nakoľko ale trh s CDS nie je príliš regulovaný, tak nemôžeme vylúčiť ani to, že to bude vyššia suma.

Nič strašného sa teda systémovo udiať nemá, ale na druhej strane tu budeme mať inštitúcie, ktoré môžu zaznamenať určité straty. V prípade európskych bánk, ktoré svoje portfóliá gréckych dlhopisov v rámci záťažového testovania museli vykázať, sú straty z gréckych dlhopisov v cenách ich akcií už započítané. V prípade CDS kontraktov to ale tak nie je, a doteraz nie známe, ktoré inštitúcie z nich koľko predali. Určité signál môžu ponúknuť dáta Banky pre medzinárodné platby (BIS), ktoré sumarizujú expozície bánk jednotlivých krajín voči Grécku (viď tabuľka).

2012-03-19 grecko

Podľa nich majú suverénne najvyššiu expozíciu vo forme garancií voči gréckemu dlhu banky z USA. Číslo 38,5 mld. USD ale treba brať s rezervou, pretože ide aj o ručenie za iný ako štátny dlh (bankový, korporátny...). Ak máme veriť ISDA, tak z tejto sumy predstavuje štátny dlh maximálne v objeme 3,2 mld. USD. Každopádne, výsledky niektorých amerických finančných domov za prvý kvartál, kedy budú účtovať plnenie v dôsledku vyhlásenia kreditnej udalosti, môžu počas štvrtkovej výsledkovej sezóny z nášho pohľadu negatívne prekvapiť.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - Lusi/sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

banky

,

burzy

,

dlhopisy

,

Grécko