Aktuality

Peniaze bánk uložené v ECB nehovoria o tom či ich banky „točia“

Eurosystém je systém, v ktorom aj keď sa peniaze požičiavajú - končia späť na účtoch v ECB

377144

Po nedávanom znížení depozitnej sadzby ECB, za ktorú sa v nej úročia vklady komerčných bánk, na nulu, sa hľadajú indikátory toho, či banky prostriedky posúvajú ďalej, či už na dlhopisové trhy, alebo do reálnej ekonomiky v snahe získať aspoň nejaký výnos. Najčastejšie sa pritom skloňujú peniaze komerčných bánk na účtoch ECB, ktorých stav ECB každý deň zverejňuje.

Ich celková úroveň sa ale zmenila len minimálne, stále ich ostáva niečo vyše 850 mld. eur. A keďže sa táto úroveň nemení, tak sa hovorí, že banky peniaze ani napriek nulovému úročeniu ECB nepožičiavajú a držia ich na účtoch. Zmenila sa ale štruktúra peňazí v ECB, väčšia časť sa presunula z už neúročeného depozitného účtu na rovnako neúročené bežné účty. Tento presun je logický, keďže banky normálne držia peniaze v ECB na bežných účtoch a na depozitný účet ich presúvali na noc, aby dostali úročenie, po zrušení úročenia ich ale presúvať nemusia, čím im opadajú transakčné náklady. 

Vývoj prostriedkov na bežných a depozitných účtoch ECB

Sú ale peniaze komerčných bánk v ECB skutočne dobrým indikátorom toho, či ich banky požičiavajú?

Z nášho pohľadu nie, a to z toho dôvodu, že eurosystém je uzatvorený systém, v ktorom peniaze aj pokiaľ sa požičiavajú končia vo väčšine prípadov späť na účtoch v ECB. Pokiaľ napríklad banka požičia peniaze súkromnej osobe na kúpu tovaru alebo služby, a predajca to vloží do svojej banky, tak tá ich má následne na bežnom účte v ECB. A tak na účtoch v ECB končí veľká časť eur, ktoré prechádzajú systémom. Na bežných/depozitných účtoch komerčných bánk v ECB (na obrázku dole modrá šípka) nekončia v prípade, že skončia na účtoch vlády (žltá šípka), ktoré väčšinou držia svoje prostriedky v národnej centrálnej banke (čo sa objavuje na súvahe ECB), a v prípade, že majú ekonomické subjekty záujem držať viac hotovosti (červená šípka). Peniaze na bežných či depozitných účtoch v ECB môžu z nášho pohľadu klesnúť výraznejšie až vtedy, keď bude ECB požičiavať európskym bankám menej skrz refinančné operácie. A nebude to mať nič spoločné s tým, že banky viac požičiavajú, ale bude to znamenať, že tieto peniaze zaniknú.

Toky peňazí v rámci konsolidovanej súvahy ECB

Kedy k tomuto poklesu môže dôjsť? Na zodpovedanie tejto otázky sa najskôr musíme pozrieť na to, odkiaľ sa vlastne vzalo tých vyše 800 mld., ktoré sa potulujú medzi ECB a komerčnými bankami. Je to predovšetkým z dvoch dlhodobých refinančných operácií (LTRO), v rámci ktorých ECB  požičala bankám vyše 1 bil. eur. Tieto refinančné ECB robila preto, aby banky dokázali vyplácať svoje záväzky predovšetkým na medzibankových trhoch. Prebiehalo to zhruba nasledovne: Banka A, ktorá bola odstavená z medzibankového trhu, si požičala od ECB peniaze na vyplatenie záväzku banke B, ktorá ich následne vložila do ECB. Druhým, podľa nášho názoru častejším prípadom je, že slabšia banka A si požičala pre prípad, že by mala v budúcnosti problém dostať sa k peniazom z medzibankového trhu, a tieto prostriedky má buď uložené v ECB, alebo ich investovala do krátkodobých cenných papierov, ktorých emitenti alebo predajcovia ich následne vložili do ECB. Výraznejší pokles peňazí na účtoch ECB tak možno očakávať najskôr v decembri, kedy majú banky možnosť po roku predčasne splatiť akúkoľvek čiastku z 489 mld. eur, ktoré si zobrali v rámci prvej veľkej trojročnej dlhodobej refinančnej operácie.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

dlhopisy

,

ECB

,

forex

,

komodity