Aktuality

Za čo všetko je dnes možné dostať od ECB cash?

Po novom možno od ECB dostať peniaze aj založením spotrebného úveru, úveru na auto, či komerčnú nehnuteľnosť

376229

ECB naďalej stupňuje svoju politiku „cash for trash“ (peniaze za odpad), a v uplynulom týždni ešte viac rozšírila objem aktív, ktoré je možné do nej založiť pri refinančných operáciách. Po novom môžu banky od ECB dostať peniaze aj založením spotrebného úveru, úveru na kúpu auta, či úveru na komerčnú nehnuteľnosť. A to s ratingom minimálne BBB, čo je len dva stupne nad neinvestičným ratingom. Pomôcť sa týmto snaží bankám v problémových krajinách, ktoré sú odrezané od medzibankových trhov, a pri klesajúcej kvalite aktív im pomaly dochádzajú aktíva, ktoré môžu do ECB založiť ako kolaterál (t.j. zábezpeku, ktorá v prípade platbyneschopnosti prepadne v prospech ECB), za čo od nej dostanú pôžičky na refinancovanie záväzkov.

Nejedná sa ale o žiaden všeliek, ktorý vyrieši problém bánk v periférii. Naopak, je to len transfer rizika od komerčných bánk do ECB, ktorá požičiava za kolaterál, ktorý na medzibankovom trhu nie je akceptovaný. ECB najskôr požičiavala len za vysoko-kvalitné aktíva s ratingom minimálne A, od roku 2008 sa toho však veľa zmenilo. Prehľad najvýznamnejších zmien v požiadavkách ECB na kolaterál od vypuknutia krízy:

15.8.2008

- Rozšírenie univerza akceptovaného kolaterálu o:

- Obchodovateľné dlhové nástroje denominované v dolároch, librách a jenoch vydané na území eurozóny.

- Syndikované úvery denominované v eurách spadajúce pod britské právo.

- Vybrané dlhové nástroje obchodované na neregulovaných burzách.

- Podriadené dlhové nástroje, ktoré sú zaistené špecifikovaným kolaterálom.

- Zníženie ratingových požiadaviek na akceptovaný kolaterál o tri stupne z A- na BBB – (s výnimkou dlhových nástrojov zaistených aktívami).

3.5.2010

- Zrušenie minimálneho akceptovaného ratingu pre dlh vydaný alebo garantovaný gréckou vládou.

31.3.2011

- Zrušenie minimálneho akceptovaného ratingu pre dlh vydaný alebo garantovaný írskou vládou.

7.6.2011

- Zrušenie minimálneho akceptovaného ratingu pre dlh vydaný alebo garantovaný portugalskou vládou.

12.8.2011

- Rozšírenie univerza akceptovaného kolaterálu o dlhové nástroje zaistené hypotékami a pôžičkami malým a stredným podnikateľom s minimálnym ratingom A.

9.2.2012

- Povolenie uvoľnenia požiadaviek pre úvery akceptované ako kolaterál pre 7 národných centrálnych bánk – írsku, španielsku, francúzsku, taliansku, cyperskú, rakúsku a portugalskú.

22.6.2012

- Rozšírenie univerza akceptovaného kolaterálu o dlhové nástroje zaistené spotrebiteľskými úvermi, pôžičkami na kúpu motorového vozidla a komerčnými nehnuteľnosťami s ratingom minimálne A.

- Zníženie ratingových požiadaviek na akceptovaný kolaterál pre dlhové nástroje zaistené hypotékami, pôžičkami malým a stredným podnikateľom, pôžičkami na kúpu motorového vozidla, spotrebiteľskými úvermi a komerčnými nehnuteľnosťami o tri stupne na BBB.

Táto celá séria uvoľňovania požiadaviek na kolaterál výrazne zmenila štruktúru aktív založených v ECB. Kým pred krízou dominovali štátne dlhopisy a nezaistené bankové úvery (ktorých objem dnes výrazne klesá, lebo banky sú si čoraz menej ochotné požičiavať bez kolaterálu), dnes sú to už neobchodovateľné aktíva (čo sú rôzne úvery) a dlhové nástroje kryté aktívami (napr. nehnuteľnosťami), ktoré sú ďaleko rizikovejšie. Nasledujúca tabuľka ukazuje zmenu štruktúry aktív založených v ECB (spolu s objemom pôžičiek):

Je potrebné dodať, že čím rizikovejšie aktívum banka do ECB založí, tak tým vyšší haircut (t.j. tým menšie percento nominálnej hodnoty aktíva) dostane od ECB, čo limituje riziko pre ECB, to ale aj napriek tomu s rastúcou závislosťou európskych bánk od ECB narastá. Kým priemer pôžičiek ECB európskym bankám za rok 2011 dosahoval 520 mld. eur (viď. tabuľka), doterajší priemer za rok 2012 dosahuje dvojnásobok, 1040 mld. eur, pričom v minulom týždni bolo opäť posunuté nahor týždňové maximum na 1240 mld. eur.  A riziko, ktoré na seba bude brať ECB, bude z nášho pohľadu rásť aj naďalej, ECB síce pri každom ďalšom uvoľnení do sveta vytrubuje, že je dočasné, prax popredných centrálnych bánk v posledných rokoch však ukazuje, že každé dočasné „neštandardné“ opatrenie sa nielen že stáva trvalým, ale bude ho nasledovať ešte viac neštandardné opatrenie...

Môže to položiť ECB? Z nášho pohľadu nie, ECB jednak môže bankám donekonečna požičiavať, aby jej splatili staré dlhy a nerealizovala tak straty (čo už dnes robí), navyše má k dispozícii na vykrytie strát okrem kapitálu a rezerv aj účty z precenenia, čo dohromady činí takmer 500 mld. eur, a v neposlednom rade ECB môže ostať solventná aj keď bude mať väčšie straty ako prostriedky na ich vykrytie, pretože si solventnosť zabezpečuje tlačiarňami.

V čom je teda problém? Že ECB udržiava pri živote insolventné banky, ktoré následne udržiavajú pri živote ďalšie nerentabilné investície, čo celú spoločnosť stojí množstvo zdrojov, ktoré na nalievajú do týchto čiernych dier namiesto toho, aby boli využívané k tvorbe nových hodnôt a ekonomického rastu, ktorý bude s rastúcou podporou všetkého nefunkčného v eurozóne zo strany ECB čoraz ťažšie dosiahnuť...


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto na titulke - Flickr.com

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

dlhopisy

,

ECB

,

forex

,

komodity