T-Poradňa

Čim sa treba riadiť pri investovaní na akciových trhoch

Okrem všeobecných prístupov si treba všímať aj výsledkovú sezónu a párové obchodovanie

372021

Zaujíma ma investovanie do akcií a chcel by som sa opýtať, či existujú nejaké konkrétne stratégie, ktoré sa dajú aplikovať práve na akciových trhoch?

Okrem všeobecných prístupov, ako je technická alebo fundamentálna analýza, by som do pozornosti pre akciové trhy dala predovšetkým dve obchodné stratégie, a to výsledkovú sezónu a párové obchodovanie.

Počas výsledkovej sezóny zverejňujú spoločnosti obchodované na burzách svoje výsledky hospodárenia, pričom sa tak deje každý štvrťrok. V tomto období  dochádza k veľkej volatilite na akciových trhoch v dôsledku očakávania ziskov za predošlé obdobie (resp. pri odchýlení skutočného výsledku od očakávania), ktoré sa následne premietajú v cenách akcií. Tieto mnohokrát niekoľkopercentné pohyby cien v čase vyhlasovanie predstavujú ideálny vstup do obchodu. Informácie resp. harmonogram vyhlasovania výsledkov spoločností nájdete v prehľadnej forme aj na stránkach XTB.

Čo sa týka párového obchodovania (alebo inak štatistické arbitráže), jedná sa o pokročilejšiu stratégiu, ktorej princíp spočíva vo vyhľadávaní investičných príležitostí v dvoch vzájomne korelovaných akciách z rovnakého sektora o rovnakej nominálnej hodnote. Obchodník teda sleduje vybrané akciové páry a v prípade odchýlenia ceny jednej akcie od druhej nastáva príležitosť na otvorenie obchodu a špekuláciu na to, že sa ceny akcií opäť navrátia späť. Na analýzu takýchto signálov poskytuje spoločnosť XTB unikátny software Pair Finder, a to úplne zdarma.


Vanda Zajacová vyštudovala odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Úspešne sa venuje najmä obchodovaniu na komoditných trhoch so zameraním na poľnohospodárske plodiny. V XTB pôsobí od jej založenia na Slovensku.

Ilustračné foto - Flickr.com

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity