T-Poradňa

Na čo slúži CFD kontrakt

Nižšie minimálne investície a lepšia prístupnosť pre malých investorov

371263

Čo je to vlastne ten CFD kontrakt?

CFD kontrakt alebo Kontrakt na vyrovnanie rozdielov je finančný derivát, ktorého hodnota je odvodená od príslušného podkladového aktíva, napríklad od futures kontraktu na príslušnú komoditu alebo index, pričom k zúčtovaniu obchodu dochádza formou finančného vyrovnania rozdielu a obchodovanie je vysoko štandardizované. To znamená, že investor na základe svojej analýzy alebo očakávania špekuluje na to, či cena danej komodity bude rásť alebo klesať a podľa toho vstupuje do obchodnej pozície, či už nákupom (špekulácia na rast ceny) alebo predajom (špekulácia na pokles ceny). Zisk/strata je potom daná ako rozdiel medzi hodnotou kontraktu pri cene, za ktorú obchodník obchod otvoril a hodnotou kontraktu pri cene, za ktorú bol obchod uzavrieť a, čo je veľkou výhodou, bez fyzickej dodávky podkladového aktíva.

Výhodou tohto nástroja sú tiež nižšie minimálne investície a lepšia prístupnosť pre malých investorov, ako aj skutočnosť, že investor obchoduje pomocou tzv. finančnej páky, ktorá mu umožňuje otvárať niekoľkonásobne vyššiu hodnotu pozície, ako je výška finančných prostriedkov, ktoré má na svojom účte.


Vanda Zajacová vyštudovala odbor Financie, bankovníctvo, investovanie na ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Úspešne sa venuje najmä obchodovaniu na komoditných trhoch so zameraním na poľnohospodárske plodiny. V XTB pôsobí od jej založenia na Slovensku.

Ilustračné foto - Flickr.com

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

forex

,

komodity