Slovník

Aa

Akcia

Majetkový cenný papier, ktorý dáva svojmu majiteľovi právo podieľať sa na majetku akciovej spoločnosti (dividenda), právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia či právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Arbitráž

Nákup nástroja na jednom trhu a následne jeho predaj na inom trhu.

Ask (ponuka)

Cena, za ktorú sa mena alebo iný finančný nástroj ponúka.