Základy tradingu

Finančná páka

Pákový efekt umožňuje multiplikovať zisky. Ale i straty.

369919

Rozdiel medzi obchodovaním s klasickými finančnými inštrumentmi (akciami, dlhopismi,...) a menovými pármi spočíva v tom, že pokiaľ chceme napríklad na trhu s akciami vstúpiť do pozície long a špekulovať na rast ceny, musíme pri klasickom obchodovaní skutočne zaplatiť 100 % hodnoty akcií. Pri menových pároch však môžeme obchodovať kontrakty vysokej nominálnej hodnoty bez toho, aby sme museli skutočne investovať (mať na obchodnom účte) celú nominálnu hodnotu kontraktu, ktorý obchodujeme.

Zjednodušene môžeme povedať, že nám pre obchodovanie vysokých čiastok (kontraktov o vysokej peňažnej hodnote) stačí minimálna počiatočná investícia alebo malá čiastka z nominálnej hodnoty obchodovaného kontraktu, ktorá sa nazýva marža. Táto marža nám bude na našom obchodnom účte blokovaná po dobu trvania nášho kontraktu a bude nám vrátená po ukončení obchodu (uzatvorení otvorenej pozície). Táto marža slúži na krytie prípadnej straty z nášho obchodu.

Napríklad pokiaľ sa ponúka pákový efekt vo výške 1:10, znamená to, že nám na našom obchodnom účte bude blokovaná marže vo výške 10 % z nominálnej hodnoty kontraktu, ktorý budeme obchodovať. Výpočet je nasledujúci: 100 % / 10 = 10 %. Pokiaľ ide o finančnú páku vo výške 1:100, znamená to, že nám na našom obchodnom účte bude blokovaná marža vo výške 1 % z nominálnej hodnoty kontraktu, ktorý budeme obchodovať. Toto je konkrétny prípad obchodov s menovými pármi.

Na čo slúži efekt finančnej páky?

Pákový efekt slúži na dve veci. Po prvé nám umožňuje, ako už bolo povedané, obchodovať omnoho väčšie finančné čiastky, než predstavuje skutočná investícia (blokovaná marža). Po druhé, a to je zvlášť lákavé, pákový efekt umožňuje multiplikovať zisky (ale i straty).

Pokiaľ sa teda cena podkladového aktíva kontraktu pohne o 2 % v prospech obchodníka a pákový efekt je 1:10, zisk sa násobí desaťkrát a dosiahne výšku 20 %. Rovnaký princíp pôsobí i obrátene. Pokiaľ sa cena podkladového aktíva pohne o 1 % proti zámeru obchodníka a pákový efekt je 1:10, strata sa násobí desaťkrát a dosiahne výšku 10 % z investície (blokovanej marže).

Uveďme si praktický príklad. Nakúpime 1 lot (1 kontrakt) menového páru EUR/USD. Tým, že sme nakúpili, dostali sme sa do dlhej pozície (long) a špekulujeme na posilnenie eura, ktoré sme touto transakciou nakúpili. Nominálna hodnota 1 lotu je v tomto prípade 100 000 EUR. Pákový efekt je 1:100 alebo blokovaná marža na obchodnom účte bude predstavovať 1 % z nominálnej hodnoty kontraktu, čiže 1000 EUR. Pokiaľ euro posilní o 1 %, potom náš pákový efekt spôsobí to, že sme zarobili stonásobok alebo 100 % z počiatočnej investície (blokovanej marže) a to 1 000 EUR. Pákový efekt teda spôsobil, že pri pohybe podkladového aktíva (menového kurzu) o 1 % v náš prospech sme zarobili 100 % alebo sme zdvojnásobili náš vklad.

Ďalšia dôležitá vec je to, že výšku pákového efektu brokerské firmy väčšinou stanovia podľa rizikovosti daného podkladového aktíva. V prípade akcií bude pákový efekt omnoho menší, čo znamená, že blokovaná marža bude predstavovať vyššie % z nominálnej hodnoty obchodovaného kontraktu a násobenie ziskov a strát bude tým pádom menšie. Vývoj zisku/straty pri pákovom efekte 1:10 pri dlhej pozícii (long) – špekulácii na rast si budeme ilustrovať na nasledujúcom grafe:

financna-paka-kamil-boros


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - kwod/sxc.hu

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

burzy

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity