Základy tradingu

Obchodovanie s komoditami a akciovými indexmi

Expanzia komoditných trhov prišla s rozvojom technológií a globálnym tokom kapitálu

369867

Komoditné trhy umožňujú nákup a predaj komodít ešte pred ich skutočnou výrobou alebo vypestovaním. V súčasnosti sa komodity obchodujú prostredníctvom komoditných búrz. Existuje tu mnoho investičných nástrojov, ktoré ponúkajú veľmi zaujímavé zhodnotenie. Aby mohli obchody prebiehať, sú na každej komoditnej burze určené vlastnosti a obchodovateľné množstvo komodity. Štandardizovaná jednotka je dôležitá pre obchodníkov, ktorí tovar fyzicky nevidia. Tejto jednotke sa na komoditných burzách hovorí kontrakt.

Čo je komoditný trh?

Medzi komoditné trhy patria najmä trhy energetických komodít, kde sa obchoduje predovšetkým ropa, zemný plyn, vykurovací olej, ďalej trhy drahých a priemyselných kovov ako sú zlato, striebro, meď, zinok či hliník, ale tiež trhy poľnohospodárskych komodít, kam patrí kukurica, ryža, sója alebo pšenica. Komoditné trhy sa tak ocitli v strede záujmu investorov v súvislosti s možnosťou alternatívnej a stabilnej investície.

Zdroj: LotusHead/sxc.hu

Obchodovanie na komoditnom trhu ponúka investorom veľmi lákavé zhodnotenie ich portfólia. Hlavnou výhodou je, že po krátkej analýze trhu môžete jednoducho odhadnúť budúci cenový vývoj zvoleného inštrumentu. Investície na komoditných trhoch je možné realizovať ako prostredníctvom burzových trhov, tak prostredníctvom OTC (mimoburzových)- trhov.

Napríklad, investor sleduje vývoj cien drahých kovov. Spozoroval, že cena zlata prudko vzrástla až na svoje historické maximum, ktoré bolo na hodnote 1 457 USD za trójsku uncu. Obchodník po zverejnení dôležitých správ a analýze trhu došiel k názoru, že môže na trhu s touto komoditou nastať mierna korekcia ceny smerom nadol. Rozhodne sa predať 1 lot zlata (pri zlate sa 1 lot = 100 trójskych uncí). Vstup do tejto transakcie znamená, že investor otvorí obchod so špekuláciou na pokles ceny zlata o nominálnej hodnote 145 700 USD. Na účte však bude blokovaná záloha za obchod len vo výške 1 % z tejto hodnoty, keďže sa obchoduje s využitím finančnej páky, v tomto prípade 1:100, čo sa rovná 1 457 USD. Investor na transakcii zarobí, pokiaľ obchod pôjde predpokladaným smerom, teda nadol napríklad na cenu 1 400 USD/trójska unca.

Ak sa predpoklad naplní, obchodník by na tomto pohybe zarobil 5 700 USD (bez zohľadnenia vstupného poplatku za otvorenie obchodu, ktorý by v tomto prípade činil 80 USD), čo je rozdiel medzi cenou, za ktorú bol obchod otvorený a cenou, za ktorú sa obchod uzavrel v prepočte na našich 100 trójskych uncí. Obchodník má samozrejme možnosť otvárať obchody aj vyššími objemami (napríklad 2, 5 alebo 10 lotov), ktoré by znamenali vyšší zisk, ale na druhej strane aj vyššiu stratu, ak by sa očakávanie nenaplnilo a zlato by ďalej rástlo.

Čo je akciový index?

Akciový index môžeme definovať ako súhrnný ukazovateľ vývoja cien akcií v rámci určitého akciového trhu alebo konkrétneho trhového segmentu. Musia teda spĺňať spoločné charakteristiky - napr. výšku trhovej kapitalizácie, či výšku základného imania, obchodovanie na rovnakom trhu alebo v rovnakom odvetví.

Predstavme si, že by akciové indexy vôbec neexistovali. Pokiaľ by chcel investor poznať situáciu na trhu, musel by sledovať vývoj všetkých akcií spoločností akciových titulov, čo by bolo určite veľmi nepraktické a zdĺhavé. Hodnota akciového indexu však obchodníkom okamžite prezradí, ako sa vyvíja obchodovanie jednotlivých akcií, ktoré sú v indexe zastúpené. Je možné si tak ihneď urobiť obraz o tom, či je nálada na danom trhu optimistická alebo naopak prevažuje negatívny sentiment.

Indexy sa veľmi často využívajú aj pri porovnávaní vývoja ekonomík rôznych štátov alebo jednotlivých odvetví, ktoré zastupujú. Investorom slúži index ako porovnávacia báza (tzv. benchmark) pri posúdení výkonnosti určitého podielového fondu alebo portfólia. Na základe tohto porovnania je možné veľmi jednoducho zistiť, ako je v skutočnosti úspešný správca jeho majetku.

Samotné zloženie jednotlivých akciových indexov nie je nemenné a vyvíja sa podľa situácie v ekonomike a s tým spojeným dopadom na jednotlivé spoločnosti. Niektoré firmy môžu byť, pod vplyvom nepriaznivých okolností nútené ukončiť svoju činnosť, iné naopak môžu uskutočniť akvizíciu konkurenčnej spoločnosti alebo byť súčasťou fúzie niekoľkých podnikov. Tieto a mnohé ďalšie okolnosti majú vplyv na zmenu trhovej kapitalizácie firiem, a zároveň tak aj na ich váhu v príslušnom indexe.

Napríklad, investor sleduje vývoj akciového indexu Dow Jones, ktorý v sebe zahŕňa 30 najväčší spoločností obchodovaných na burze v New Yorku ako napríklad Coca – Cola, Microsoft, American Expres alebo McDonald´s. Keďže vidí, že sa hodnota indexu pohybuje na historických úrovniach, predpokladá, že v krátkom časovom horizonte existuje možnosť prepadu hodnoty, a tak sa rozhodne vstúpiť do obchodu predajom 1 lotu indexu (1 lot Dow Jones = 5 x aktuálna hodnota indexu) v nominálnej hodnote 61 985 USD pri aktuálnej cene 12 397.

Keďže aj v tomto prípade obchoduje s využitím finančnej páky, na otvorenie tohto obchodu mu stačí mať na účte 2% z nominálnej hodnoty (finančná páka 1:50), teda cca 1 240 USD. Pokiaľ sa očakávanie obchodníka naplní a hodnota indexu naozaj klesne napríklad na 12 100, investor zarobí na tomto pohybe 1 485 USD (bez zohľadnenia poplatku za vstup do obchodu, ktorý by činil 25 USD). Opäť platí, že obchodník môže otvárať obchody aj vyššími objemami, ktoré mu môžu priniesť omnoho vyššie zhodnotenie, avšak na druhej strane aj vyššiu stratu, ak sa predpoklad nenaplní.

Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - LotusHead/sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

burzy

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity