O projekte

Trading poradňa bola vytvorená so zámerom spopularizovať obchodovanie na finančných trhoch pomocou online obchodných platforiem. Sponzorom a odborným garantom sekcie je spoločnosť X-Trade Brokers (XTB).

O X-Trade Brokers

Sme nadnárodná investičná spoločnosť pôsobiaca v mnohých európskych krajinách. Patríme medzi popredných obchodníkov s cennými papiermi na burzových i mimoburzových trhoch a spĺňame všetky regulačné požiadavky dohľadu nad finančným trhom. Spoločnosť bola založená v roku 2002 a od roku 2008 pôsobí aj na Slovensku. Klientom ponúkame rozsiahle portfólio služieb spojené s investovaním na menových, komoditných, akciových i dlhopisových trhoch. Kvalitná technická podpora a konzultácie obchodných stratégií sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Klientom tiež poskytujeme najnovšie dostupné novinky na poli obchodných technológií. Dôraz kladieme na profesionalitu, vzdelávanie a individuálny prístup ku klientom.

Viac o XTB

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!