Základy tradingu

Úvod do fundamentálnej analýzy

Fundamentálna analýza komodít je o niečo jednoduchšia ako analýza menového trhu

369944

Na menovom trhu vychádza fundamentálna analýza zo sledovania makroekonomickej situácie v danej krajine i vo svete a ďalej z analýzy vplyvu zmien v hospodárstve na ponuku a dopyt po danej mene, a tým aj na jej kurz. Preto je potrebné priebežne sledovať politické, ekonomické a spoločenské udalosti a venovať pozornosť makroekonomickým ukazovateľom, ktoré vypovedajú o stave hospodárstva danej krajiny.

Jedeným z faktorov ovplyvňujúcich menový trh, starostlivo sledovaný priaznivcami fundamentálnej analýzy, je práve zverejňovanie makroekonomických údajov.

Makroekonomické údaje sa prezentujú podľa vopred pripraveného harmonogramu, ktorý informačné agentúry zverejňujú spoločne s prognózami makroekonomických ukazovateľov. Pokiaľ sa zverejnený ukazovateľ zásadne neodchyľuje od skorších prognóz, na trhu sa zrejme nič zásadné nestane. Ak budú však publikované údaje zásadne odlišné, trh pravdepodobne zareaguje nervózne a investorovi, ktorý správne odhadol hodnotu daného ukazovateľa, sa tak naskytne možnosť zisku.

Menový trh je špecifický rýchlou reakciou na zverejnené údaje a javom, ktorý označujeme ako diskontovanie budúcich informácií. Investor sa musí rozhodnúť, či už trh v cenách zohľadnil ním predvídané údaje, alebo nie. Publikácia všeobecne očakávanej informácie nebude mať na trh väčší vplyv vzhľadom k tomu, že už nepochybne bola v menovom kurze zohľadnená. Informácia má hodnotu len v prípade, že ešte nie je všeobecne známa alebo očakávaná.

Z pohľadu fundamentálnej analýzy má veľký význam tiež peňažná politika centrálnych bánk. Hladina úrokových sadzieb stanovená týmito bankami, operácie otvoreného trhu alebo menové intervencie ovplyvňujú situáciu na menovom trhu a sú predmetom pozorného sledovania zo strany finančných analytikov.

Na menový trh majú vplyv tiež tragické udalosti, ako sú vojny, teroristické útoky a katastrofy. V prípade, že dôjde ku kríze, utiekajú sa investori k bezpečným menám, napríklad k americkému doláru, švajčiarskemu franku a v poslednej dobe aj k japonskému jenu.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať výrokom členov vládnucich zoskupení a opozície, šéfov centrálnych bánk, prípadne osôb, ktoré majú značný vplyv na vedenú peňažnú politiku. Stabilita politickej scény sa totiž premieta do zvýšenia atraktivity hospodárstva daného štátu pre zahraničných investorov, čo priťahuje kapitál a posilňuje domácu menu. Zhoršenie politickej situácie môže viesť k prudkému stiahnutiu investovaných prostriedkov a rastu cien devíz.

Fundamentálna analýza pre komoditných obchodníkov

Fundamentálna analýza komodít je vo svojom základe o niečo jednoduchšia ako analýza menového trhu. Pochopiteľne základným hnacím motorom cien jednotlivých komodít je vzťah ponuky a dopytu. Pri komoditách je takmer vždy jedna z týchto veličín relatívne stabilná. Možno teda rozlišovať komodity na dve skupiny. Prvou skupinou sú komodity s pomerne stabilnou ponukou. Logicky do druhej skupiny sa radia komodity, ktoré sa vyznačujú relatívne stálym dopytom.

Komodity so stabilnou ponukou sa vyznačujú tým, že nedochádza k výraznejším výkyvom na strane zásob tejto komodity. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje cenu, za ktorú sa komodita obchoduje, je teda na strane dopytu a je potrebné jednotlivé faktory pôsobiace na dopyt analyzovať. Medzi také komodity patria predovšetkým priemyselné (meď, zinok, nikel, hliník ...) a energetické (ropa, zemný plyn ...). Na takéto komodity pôsobia správy o ekonomickej výkonnosti štátov (HDP, inflácia), ktoré sú veľkými spotrebiteľmi danej komodity. Pochopiteľne tiež vývoj úrokových sadzieb daných štátov.

Komodity so stabilným dopytom sú naopak charakteristické tým, že nedochádza k výkyvom na strane spotreby tejto komodity. Hlavný vplyv na cenu má teda ponuková strana. Typické pre túto skupinou sú tzv. soft komodity, najmä poľnohospodárske komodity (kukurica, pšenica, sója, ryža, bavlna ...). Pri tých ponuku ovplyvňujú faktory ako je počasie, osevná plocha, odhady úrody, ale aj politické vplyvy. Vývoj týchto faktorov je však pomerne ťažké odhadnúť. Tieto dôvody obracajú mnoho obchodníkov pri týchto komoditách hlavne na technickú analýzu.

Analýzy menových, akciových aj komoditných trhov založených na fundamentoch Vám budeme na týchto miestach pravidelne prinášať v rámci video komentárov a rôznych článkov.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - Ulrik/sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

burzy

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity