Základy tradingu

Úvod to technickej analýzy

Keď fundamentálne faktory idú bokom

369926

Technická analýza je veľmi obľúbeným analytickým prístupom, najmä pre aktívnejších obchodníkov. Základnou charakteristikou tohto prístupu je, že sa opiera výlučne o vývoj ceny daného aktíva a prípadne o zobchodovaný objem. Základné princípy technickej analýzy teoreticky zhrnul a ďalej rozpracoval najprv Charles H. Dow. Počas 30 rokov tak vznikla ucelená Dow Theory, ktorá predstavuje východisko celej technickej analýzy. Charles H. Dow vychádzal z predpokladu, že väčšina akcií na trhu vykazuje obdobné správanie, a preto je možné vývoj na trhu bez problémov popísať pomocou akciových indexov. Pre tieto účely Dow vytvoril dva akciové indexy, a to Dow-Jones Industrial Average a Dow-Jones Rail Average.

Podstata Dow Theory je obsiahnutá v týchto tézach formulovaných Charlesom Dowom:

 • Akciové indexy v sebe zahrňujú všetky relevantné informácie
 • Pohyby akciových kurzov je možné rozložiť na tri základné trendové pohyby, ktorými sú primárny, sekundárny a terciálny trend
 • Budúci vývoj kurzov (t.j. pokračovanie trendu alebo jeho zmenu) je možné odvodiť z minulej trhovej situácie
 • Objem musí potvrdzovať trend
 • Na základe doterajšieho vývoja kurzu vytvorené Dow Lines sú schopné signalizovať budúce kurzové pohyby
 • Akciové indexy sa musia navzájom potvrdzovať

Pre technickú analýzu je typické, že sa ani tak nezaujíma o fundamentálne faktory, ktoré ovplyvňujú pohyb kurzov, ale skôr sa zameriava na aktivitu a pohyb na finančných trhoch. Technickí analytici sa totiž domnievajú, že na pohyb kurzu finančného inštrumentu pôsobia okrem fundamentálnych faktorov i faktory psychologického či neracionálneho, fundamentálne nepredvídateľného charakteru. Technickí analytici hodnotia pokusy o kalkuláciu fundamentálnej vnútornej hodnoty ("správnej ceny") ako bezpredmetné, zbytočné, nepresné, pretože bude vždy zanedbávať faktory, ktoré nie je schopná obsiahnuť, t.j. psychologické a ďalšie nefundamentálne vplyvy.

Úspech aplikácie technickej analýzy do značnej miery záleží na analytikovej zručnosti, skúsenosti, ale aj na jeho subjektívnom úsudku. Nie je teda prekvapujúce, že dvaja analytici z rovnakého grafu nevyčítajú zhodné závery. Technická analýza je preto často chápaná ako "subjektívne umenie".

Základné princípy technickej analýzy je možné zhrnúť iba do troch téz, ktoré však zachytávajú a hovoria všetko:

 • Trh diskontuje všetko: Tento prvý princíp technickej analýzy predpokladá, že kurzy finančných inštrumentov odrážajú všetky informácie, ktoré sú známe a ktoré sú relevantné vo vzťahu k danému finančnému inštrumentu. Reakcia kurzu je však v súvislosti s danou informáciou postupná, pomalá. Toto postupné prispôsobovanie kurzu novej adekvátnej situácii zakladá potom vznik trendov vo vývoji kurzov, ktoré nejakú dobu trvajú. Technický analytik sa nezaujíma o príčiny pohybu kurzov, predmetom jeho záujmu je iba pohyb kurzu sám o sebe.
 • Ceny podliehajú trendom: Vzory v pohybe kurzov finančných inštrumentov, o ktorých existencii sú presvedčení, sa technickí analytici pokúšajú rôznymi postupmi identifikovať. Ak sú vo svojom snažení úspešní a včas a správne rozpoznajú typ daného vzoru, sú schopní prognózovať ďalší vývoj kurzu. Je samozrejmé, že táto myšlienka predpokladá, že existuje skupina vzorov, ktorých podoba a základ je analytikom dostatočne známa.
 • História sa opakuje: Dobu dlhšiu než jedno celé storočie sa technickí analytici venovali vyhľadávaniu, kategorizácii a pozorovaniu určitých vzorov. Na základe svojho pozorovania dospeli k záveru, že väčšina vzorov sa opakuje, pretože i ľudská psychika sa v čase takmer nemení.

Technická analýza slúži na tzv. timingu, čiže časovanie trhu. To znamená, že nám technická analýza pomáha nájsť vhodné okamihy k vstupu na trhu, ale aj k výstupu z trhu. Zjednodušene povedané nám technická analýza hovorí, kedy nakúpiť a ukončiť obchod (nákupná pozícia / long / buy), či kedy predať a ukončiť obchod (krátka pozícia / short / sell).

Medzi nástroje technickej analýzy patrí analýza cenových formácií v grafoch a analýza indikátorov technickej analýzy.

Zhrnutie

 • Technická analýza sa používa najmä pre krátkodobý investičný horizont (dni, týždne, mesiace)
 • Odpovedá na otázku „kedy sa čo stane“
 • Používa sa na timing (načasovanie obchodov)
 • Nepokúša sa o kalkuláciu vnútornej hodnoty („správnej ceny“) finančného inštrumentu
 • Opiera sa o verejné historické (t.j. iba minulé) informácie

Prehľad základných technických indikátorov si môžete pozrieť na týchto stránkach.


Kamil Boroš je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle, Nemecko. Má za sebou ukončené stáže na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou a University of Economics and Business Administration vo Viedni. Vo vzdelávaní pokračuje na CFA inštitúte, kde úspešne zvládol prvé dve úrovne. Býva pravidelne citovaný všetkými poprednými slovenskými denníkmi a televíziami. V X-Trade Brokers pôsobí od roku 2008. Jeho blog si môžete prečítať na xtbsk.blogspot.com.

Ilustračné foto - guitargoa/sxc.hu

Diskusia (0reakcií)

Máte otázku o obchodovaní
na finančných trhoch?
Opýtajte sa expertov
v našej poradni!

Ako sa bez rizika naučiť obchodovať?
Založte si zdarma
demo účet!

Tagy:

akcie

,

burzy

,

dlhopisy

,

forex

,

komodity